Home
Big Secrets
Your name


malebo Feb-08 17:50
Nnyo tsalena n ke proud cz ngwanaka o swana le papage, gaka mo swarisa handsball
answer Feb-08 17:04
Malebo ke nyaka mona o jola sanny e be a tla go zama go swana la khomo ka ngwana wo motse o geta kekulu bona ngwana wa gago nou
ftsek Feb-08 14:41
Bitch of maganagobuswa gane seno kamoka nd le ka se nyalwe
My time Feb-08 14:06
Tlogelang go bolela ka mahlakala spony never a yage ntlo ya go swana le ya maphin
LEBO M Feb-08 13:23
86 LOCAL SA SINGLES = D A T E 2 S H A G . M O B I =
Malebo Feb-08 11:15
O tla kgona gona ka gore o gogisha ampi ka kgara gore a go bereke sis.
Malebo Feb-08 11:13
Tloga o kolomakile before oeya gagenu,ofe monna dijo o tlogele go lalela mo goseng moshomo.
Malebo Feb-08 11:08
No answer garli aowa ke go nyala monna o sa tlile go monyatsa e sale dinyane,bogadike leswielo.
Malebo Feb-08 09:51
Re kwele kgale gore o ngaletse bo matswale kuwa modirong o ngaletse eng?tiya dille sesi.
Info Feb-08 09:48
Hey o se ralokele dilo txeo ga ba nyale mara ge o na le bana ba banyana ba nyala ba go robala le bana ba gago ke ra makomfere
Loooooool Feb-08 09:47
Ge nkabe go nyalelwa lapa gole bose ampi nea ka se tshabe bogadi a dula le mokgalabje.
Dipuo Feb-08 09:41
Ba ishitse molato gabo londo bao gana leba ke gore kabi one ngwana ba sapota yena.
Motho wee Feb-08 09:32
Nyalo gae fetele ga se lekhwekhwe e swana le mahlatse oa nyanya letsweleng.
shame Feb-08 09:28
Sana wa batho nd ne ke go rata wa gana.wa ke o mogolo nou ngwanawaka o ke tlile
O nyakang Feb-08 09:27
Nna garly mmaka o weshitse ke papa letswele a be a monyala e sale ngwana gaga hlaba ka ga mogotlane.
Previous Next
Big Secrets