Home
Big Secrets
Big Secrets
Your name


Mapeding Jul-17 11:54
Go hlagala ga gage go a go phedixa gal nkabe ase a gobala nkabe ole kae?? ?
Legotlwana Jul-17 11:52
Guys ga a ne taba coz o agile ntlo e botse
Kgotsong Jul-17 11:28
O kae mmakoma?
Mapeding Jul-17 11:23
M2 wo a beng are ke yna badimo ke makgotsilana wa gabo legotlwana
Mpho Jul-16 22:12
Tshegofatjo Makgoleng tsamo bona ngwana gago khureng nnyo tena ya go wa value
Velly Jul-16 22:12
Info ka Muthi mmago venecia le Tshepho wa bo Tefo
Mpho Jul-16 22:04
Tshegofatjo Makgoleng tsamo bona ngwana gago khureng nnyo tena ya go wa value
Juliet Jul-16 19:19
Y lesa rekixi dinnyo txe txa lena la tsenya di gold txa original le tlogeleng ma 4rnd Tumelo twala kadi gold txa gagwe txe botse txa original.Bona tumelo wa e baka choma lyk it or nt.4rm Juju gal.
Juliet Jul-16 19:12
Le ge leka bolela Nnyane o rata Tumelo ka kgang leka swele le satlo bolela lebe le lape dinnyo ke lena
Juliet Jul-16 18:50
Wna oreng kea tlola ke bne ka Mmago nnyo tena ya go nkga sis o tlwaela b2 yng.
Zzzzz Jul-16 17:57
Koma ealoga ka Friday.e phatlalala Saturday
Juliet Jul-16 17:44
Y osa ntate fc 2 fc wa mpotxa nnyo tena.
Mosa Jul-16 13:31
Gape le busy le roga batho kere balateng life la batshaba mos ge leba ngwana moo le mona o gona
juliet Jul-16 12:15
juliet o bolelang le go tlola o sale ngwana i hope o xetxe ka letlalo la mafelelo
lol Jul-16 12:09
thembi masehla ke sfefe sa skobo le matheka godimo shape ya gana sesi
Previous Next
Big Secrets